alt

Oferta edukacyjna 2016/2017


Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Szkoła Policealna
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bielawie


Regulamin naboru do Technikum w ZSiPKZ w Bielawie
Regulamin naboru do ZSZ w ZSiPKZ w Bielawie

ZAPRASZAMY !!!

Więcej bieżących informacji znajduje się w zakładce Aktualności

Egzaminy poprawkowe po klasyfikacji rocznej 2015/2016

70-lecie Technikum Włókienniczego i Liceum Zawodowego


Warsztaty budownictwa niskoenergetycznego


Rok Szkoły Zawodowców


Rok Szkoły Zawodowców


Powiatowy Program Aktywności Młodzieży


Poprawiony ( Wtorek, 25 Październik 2016 08:36 )