Szkolne Koło


"Wielu małych ludzi, w wielu małych miejscowościach,
robiąc wiele małych rzeczy potrafi odmienić oblicze świata (...)"


Program Szkolnego koła PCK w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na rok szkolny 2013/2014

Cele działania Szkolnego Koła PCK:

 1. Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży, jej gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym kalekim.
 2. Krzewienie uczuć przyjaźni do innych narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości działania w jego obronie.
 3. Wychowanie młodzieży w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.
 4. Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.
 5. Wychowanie wśród młodzieży kadry dobrze przeszkolonych ratowników PCK, świadomych swoich obowiązków i gotowych do niesienia pomocy przedlekarskiej w różnych okolicznościach.
 6. Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz kołami PCK w innych szkołach.

Zadanie koła:

 • Wychowanie zdrowotne młodzieży.
 • Szkolenie sanitarne młodzieży.
 • Działalność opiekuńczo-społeczna.
 • Rozwijanie przyjaźni międzynarodowych dzieci i młodzieży Czerwonego Krzyża.
 • Szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży.

Metody prowadzenia zajęć i spotkań członków koła PCK:

 • prelekcja, rozmowy, pogadanki, techniki relaksacyjne,
 • praca w grupie, zajęcia sportowe, ćwiczenia ekspresji plastycznej, "burza mózgów",

Propagowanie działalności koła na zewnątrz poprzez:

 • akcje charytatywne, współdziałanie z wolontariatem, hasła, artykuły prasowe, udział w akcjach na rzecz środowiska, prowadzenie gazetki szkolnej.

Działalność Szkolnego koła PCK przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Działalność w środowisku dziecięco - młodzieżowym jest jednym z zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Najstarszą a zarazem największą część struktury w Ruchu Młodzieżowym PCK stanowią szkolne koła. Istnieją one od 1921 roku i działają do dnia dzisiejszego. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Niejednokrotnie od ich aktywności, pomysłowości, dostosowania propozycji działalności do potrzeb otoczenia zależy, czy napływające co roku do szkół tysiące uczniów przystąpią do PCK lub zostaną jego sympatykami na długie lata.

Poprawiony ( Środa, 12 Marzec 2014 16:57 )