Historia

12 sierpnia 1897 r.

Zarząd gminy podjął uchwałę: "Jednogłośnie postanawia się, aby w miejscowości BIELAWA zorganizować Zawodową Szkołę Tkacką". W tej sprawie wystosowano pismo do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

20 czerwca 1898 r.

Do dyspozycji władz szkolnych przekazano pomieszczenie dotychczas zajmowane przez gminę.

25 listopada 1899 r.

Między gminą BIELAWA a Ministerstwem Przemysłu i Handlu zawarto umowę, mocą której utworzono Pruską Zawodową Szkołę Włókienniczą. Jednym z warunków umowy było kształcenie dziewcząt na kierunek hafciarstwa i konfekcji bieliźnianej.

15 października 1900 r.

Uroczyste otwarcie szkoły. Tego samego dnia rozpoczęły się zajęcia lekcyjne na wydziale tkackim. Wydział hafciarski i konfekcji bieliźniarskiej zainaugurował nauczanie w trzy miesiące później, a wydział farbiarski od nowego roku szkolnego. Program nauczania obejmował: maszynoznawstwo, arytmetykę zawodową, materiałoznawstwo, chemię, farbiarstwo i apreturę, naukę o splotach tkackich z wzornictwem, prawo, arytmetykę, język niemiecki, hafciarstwo, roboty ręczne, konfekcję bieliźnianą. Pierwszym dyrektorem szkoły był Fryderyk Brenger.

Rok 1927

W wyniku przymusowej likwidacji firmy F. Wendt i Synowie, władze miejskie przejęły jej zabudowania położone przy ul. Pieszyckiej (obecnie Bohaterów Getta) i przekazały je szkole.

18 marca 1929 r.

Otwarcie nowej szkoły. Z tej okazji liczne firmy przekazały szkole sprzęt, urządzenia pomocnicze i maszyny. W szkole mieściły się sale lekcyjne oraz warsztaty o powierzchni 675 m2, w których zainstalowane były krosna mechaniczne i laboratorium. Szkoła liczyła 238 słuchaczy w 14 oddziałach. Stan ten utrzymał się do wybuchu II wojny światowej.

15 września 1946 r.

Z inicjatywy Zarządu Okręgu Włókniarzy (wówczas miał on siedzibę w Bielawie) na mocy zarządzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego w Łodzi otwarto szkołę, której nazwa brzmiała: Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bielawie. Siedzibą szkoły stały się budynki Zawodowej Szkoły Włókienniczej przy ul. Stalina i Pięknej (dziś Żeromskiego i Bohaterów Getta). Szkoła liczyła 176 uczniów w trzech oddziałach. Pierwszymi jej dyrektorami byli S. Lilpop i M. Zylber.

Rok 1951

3 lutego - pierwsza studniówka.

25 czerwca - szkołę opuścili pierwsi absolwenci.

10 września - reorganizacja szkoły, która otrzymuje nazwę: Technikum Przemysłu Bawełnianego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Nauka w technikum trwała cztery lata.

Rok 1957

Zmiana nazwy szkoły na Technikum Włókiennicze. Szkoła zaczęła podlegać Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. Czas trwania nauki został przedłużony do pięciu lat.

Rok 1958

21 - 22 czerwca - I Zjazd Absolwentów Technikum Włókienniczego oraz Liceum Przemysłu Bawełnianego.

Rok 1960

Połączenie warsztatów włókienniczych i mechanicznych pod kierunkiem Czesława Łyżwy.

Rok 1971

Powstał Wydział dla Pracujących o specjalności: tkactwo, przędzalnictwo, eksploatacja
i naprawa maszyn włókienniczych.

Rok 1973

Zorganizowano Technikum dla Przodujących Robotników o specjalności technologia włókiennicza.

Rok 1974

10 kwietnia szkoła była organizatorem II konkursu "Najsprawniejszy w zawodzie włókienniczym - tkactwo, przędzalnictwo".

Rok 1975

25 kwietnia - powołano Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły: Technikum Włókiennicze Młodzieżowe, Technikum Włókiennicze Wydział dla Pracujących i Wydział Zaoczny, Technikum dla Przodujących Robotników, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa "Bieltex" i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca.

29 maja - reprezentacje szkoły zajęły I miejsce w wojewódzkiej spartakiadzie szkół przyzakładowych MPL.

16 - 17 października - obchody XXX - lecia szkoły i zjazd absolwentów Technikum Włókienniczego. 1 września powstało Technikum dla Młodzieży Niepracującej na podbudowie ZSZ. Nauka trwa 3 lata. Powstała Izba Pamięci Narodowej zorganizowana przez mgr B. Sochę.

Rok 1978

6 października -szkołę wizytował minister oświaty i wychowania gen. Z. Huszcza.

Rok 1979

Modernizacja warsztatów szkolnych.

8 marca - Szkolne Koło Dramatyczne wystawiło w Teatrze Robotniczym "Śluby panieńskie" A. Fredry. Spektakl przygotowała mgr I. Skibniewska.

6 maja szkoła zdobyła I miejsce w "Textilcrossie" w Łodzi, a indywidualnie I miejsce
zdobył E. Rydzewski.

Rok 1980

Uczeń M. Stolarczyk zdobył złoty medal w zapasach w stylu klasycznym na ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży.

Rok 1981

Uczennica Elżbieta Cielecka zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie krasomówczym

Rok 1983

1 września utworzono Technikum Mechaniczne o specjalności budowa maszyn.

Rok 1985

Z inicjatywy SKS młodzież wpłaciła na fundusz ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku 10.000 zł.

Rok 1986

"Szkoło, gdy cię wspominam"...- obchody 40 - lecia szkoły oraz zjazd absolwentów.

Rok 1988

Rozpoczęcie remontu kapitalnego i przebudowy budynku A szkoły. Adaptacja budynków B i D do potrzeb dydaktycznych. Część zajęć lekcyjnych przeniesiono do budynku dawnej ZSZ Bielbaw.

Rok 1989

Zorganizowanie pierwszej wystawy prac dyplomowych uczniów szkoły.

Rok 1990

Wprowadzenie nauczania religii w szkole. II wystawa prac dyplomowych abiturientów.

Rok 1992

Opracowano i uchwalono Statut Szkoły.

Rok 1993

Nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową w Lingen. Pierwsi goście z Niemiec odwiedzili szkołę w czerwcu. Wojewódzki turniej wiedzy o życiu i twórczości A. Fredry. Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce. W maju - akcja protestacyjna sfery budżetowej, w tym nauczycieli
w sprawie poprawy warunków pracy i płacy szkolnictwa i służby zdrowia.

Rok 1994

Zakwalifikowanie szkoły do realizacji programu Move w ramach programu PHARE. Objął on przedmioty: informatykę, język angielski oraz ochronę i kształtowanie środowiska. Przeszkolono nauczycieli tych przedmiotów i wyposażono pracownie w nowoczesne pomoce szkolne. 14 lutego - otwarcie szkoły po zakończonym remoncie.

Rok 1995

1września - rozpoczęcie wdrażania programu Move. Rejonowy turniej wiedzy o życiu i twórczości M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, reprezentacja szkoły zajęła I miejsce. Kontynuacja współpracy ze szkołą zawodową w Lingen - wymiana grup młodzieży pod opieką nauczycieli.

Rok 1996

5 kwietnia - wizyta biskupa Józefa Pazdura, spotkanie z młodzieżą i pracownikami szkoły. 30 maja - pierwsi absolwenci Liceum Zawodowego opuścili mury naszej szkoły. Przygotowanie do jubileuszu 50 - lecia szkoły.

Rok 1998

28 luty - szkoła uzyskała dostęp do INTERNETU

marzec - nauczyciele naszej szkoły przebywali w szkole partnerskiej w Hronowie i rozegrali pierwszy historyczny mecz siatkówki

czerwiec - odbył się jak co roku dzień sportu szkolnego, tym razem uczestniczyli w nim uczniowie ze szkoły partnerskiej w Hronowie

6 listopad - prędkość łącza Internetu wynosi już 38 kBps

9 - 15 listopad - uczniowie ZSZ gościli z wizytą w Lingen

10 listopada (wtorek) uczniowie z naszej szkoły i Lingen połączyli się ze sobą za pośrednictwem Internetu.

G. Raganowicz, J. Torbus, A. Stasiak i G. Błachut - nauczyciele naszej szkoły przebywali w Austrii dwa tygodnie na szkoleniu związanym z projektem "szkoły słonecznej".

Rok 1999

16 styczeń - w tym roku aż 6 klas AIV a LZ, N IV a LZ, S IV a LZ, S IV b LZ, O IV a LZ, Va TZ, bawiło się na balu studniówkowym tym razem w Polanicy Zdroju

15 luty - 26 luty - G. Raganowicz, L. Staszewski, A. Stasiak i G. Błachut - nauczyciele naszej szkoły przebywali w Austrii w miejscowości Pinkafeld na drugiej części szkolenia związanego z projektem "szkoły słonecznej" w ramach programu Leonardo da Vinci.

30 marca - nauczyciele ze szkoły z Hronowa gościli z wizytą w naszej szkole, w tym dniu również rozegrany został mecz pomiędzy nauczycielami obu szkół

31 maja - 5 czerwca - uczniowie ze szkoły partnerskiej z Lingen gościli z wizytą w naszej szkole.

1 czerwca - uczniowie ZSZ wywalczyli II miejsce w mistrzostwach woj. wałbrzyskiego w piłce nożnej. W skład "srebnej" drużyny weszli m.in.: Baranowski, Rogala, Starczewski, Rogalski.

13 października - odbyła się w klubie "Pegaz" w Dzierżoniowie uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej . Ósemka wyróżniających się nauczycieli szkół średnich w tym GRZEGORZ RAGANOWICZ i ANDRZEJ STASIAK z ZSZ w Bielawie otrzymali Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego.

18 październik - Zarząd Miasta pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Przygotowania
i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego o zapewnienie w budżecie 2000 roku środków finansowych na realizację projektu Szkoły Słonecznej przy Zespole Szkół Zawodowych
w Bielawie. Całkowity koszt realizacji projektu został określony na 200.000 marek. Strona niemiecka, która uczestniczy w tym przedsięwzięciu, już zadeklarowała kwotę 147 tys. marek na ten cel. Pozostałe środki zabezpiecza gmina.

27 październik - z wizytą w szkole gościł ks. Andrzej Obuchowski misjonarz z Syberii.

15 listopad - 20 listopad -uczniowie ze szkoły partnerskiej z Lingen gościli z wizytą w naszej szkole.

Rok 2000

15 styczeń - w tym roku aż 6 klas AIV a LZ, N IV a LZ, S IV a LZ, O IV a LZ, Va TZ, bawiło się na balu studniówkowym znowu w Polanicy Zdroju

9 - 11 marca - dyrektor ZSZ w Bielawie w ramach programu Leonardo da Vinci TADEUSZ ŻURAWSKI, przebywał z wizytą w partnerskim mieście Lingen. Spotkanie dotyczyło ustaleń związanych z uczestniczeniem w projekcie pilotażowym w ramach programu LEONARDO DA VINCI II, którego liderem, a zarazem promotorem jest Zespół Szkół Zawodowych w Bielawie. Natomiast koordynatorem jest "Haus des Handwerks" - Cech Rzemiosł w Lingen.
W projekcie uczestniczą także: Zespół Szkół Radiotechnicznych z Dzierżoniowa, Centrum Odborne Pripravy z Hronowa (Czechy), Drenthe College z Holandii oraz Burton College z Wielkiej Brytanii. Projekt przewiduje udział nauczycieli i uczniów z wyżej wymienionych szkół w szkoleniach, których zadaniem jest wprowadzenie nowego kierunku kształcenia pod nazwą MECHATRONIK (połączenie kierunku elektronicznego z mechanicznym).

kwiecień - Sylwia Starzec uczennica klasy G I a LZ podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach dziewcząt wywalczyła w kat. 56 kg złoty medal, a tym samum tytuł mistrza Polski. Sylwia pokonała 19 rywalek w drodze do medalu. Po tym sukcesie Sylwia Starzec została powołana do kadry przygotowującej się do Mistrzostw Europy, które odbędą się w drugiej połowie sierpnia na Słowacji lub w Moskwie.

30 maja
- Grzegorz Skałuba uczeń klasy II b TZ zajął 7 miejsce w IV edycji konkursu "KOMPUTER NARZĘDZIEM PRACY"

15 października - w Pieńsku odbył się międzypaństwowy mecz zapaśniczy kobiet Polska - Francja. W reprezentacji Polski wystąpiła SYLWIA STARZEC - uczennica ZSZ Bielawa (zawodniczka Klubu Sportowego "Bielawianka"), która w kategorii 60 kg stoczyła dwie walki. Obie walki wygrała przez położenie przeciwniczek na łopatki. Mecz zakończył się remisem, co jest sukcesem polskich zapaśniczek, a na pewno do tego sukcesu przyczyniła się bielawska zawodniczka.

24 października - odbyło się spotkanie młodzieży z poetą Adamem Lizakowskim, który od 1982 roku przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

22 - 24 listopada - trzyosobowa grupa przedstawicieli naszej szkoły - dyrektor Tadeusz Żurawski, Grzegorz Raganowicz - kierownik warsztatów szkolnych i Magdalena Czajka - nauczycielka języka niemieckiego - uczestniczyła w konferencji poświęconej wykorzystaniu energii słonecznej i geotermalnej, która odbyła się w Austrii w Pinkafeld, było to jednocześnie spotkanie dziewięciu europejskich szkół, które zajmują się tą tematyką i uczestniczą w unijnym programie Leonardo- Multiplikator-Projekt.

grudzień - rozpoczął się remont budynku B na dachu którego, zainstalowane zostaną solary.

21 grudnia - w naszej szkole gościła telewizja regionalna TV5 z Wrocławia w związku z otwarciem Szkoły Słonecznej, informacje zostały następnie pokazane w większości informacyjnych programów telewizyjnych w tym dniu.

Rok 2001

13 lutego - delegacja nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie gościła w miejscowości Jesenik w Czechach. W hali szkoły SOŠ a SOU Jeseník rozegrany został turniej siatkarski pomiędzy nauczycielami szkoły z Hronowa, Jesenika i Bielawy. Nasz reprezentował zespół w składzie: T. Żurawski, J. Barski, G. Błachut, I. Furtak, G. Raganowicz, K. Ramian, A. Stasiak, i G. Szymczak. Bielawianie zajęli II miejsce.

marzec - tytuł najlepszej zapaśniczki w kraju, w kategorii do lat 17, zdobyła SYLWIA STARZEC - aktualna mistrzyni Polski kadetek, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie. W zawodach o Puchar Polski kadetek i seniorek, które odbyły się w dniach 16-18 lutego w Borkowicach, Sylwia pokonała najlepsze zawodniczki w kraju w kategorii wagowej do 56 kg.

23 marca - uroczyste otwarcie Szkoły Słonecznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, przyjechali również pedagodzy ze szkól partnerskich z Lingen, Hronowa i Jesenika a ponadto był Milan Nowak - dyrektor generalny słowacko-niemieckiej firmy Thermo Solar, dyrektor Szkoły Słonecznej w Pinkafeld Rauscher Werner oraz dyrektor Szkoły Słonecznej w Monachium Wilii Kirchensteiner.

1 września - w szkole odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002, w której uczestniczyli przedstawiciele starostwa, dyrektorzy szkół powiatowych.
Warsztaty mechaniczne zostały oddzielone od Zespołu Szkół Zawodowych, na bazie których powstało Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem PCKP został mgr inż. Grzegorz Raganowicz.

19 - 20 października - obchody 100 - lecia Szkoły Włókienniczej oraz 55 - lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie.

20 - 26 października - wizyta młodzieży z Lingen. W trakcie wymiany odbyło się szereg imprez m. in. spotkanie u Burmistrza Bielawy, wycieczka "Szlakiem uzdrowisk", wspólne pieczenie kiełbasek i warsztaty informatyczne. Młodzież z Polski i Niemiec nocowała w Krzyżowej.

 

Rok 2002

11 stycznia - odbył się po raz już po raz czwarty międzynarodowy turniej siatkówki nauczycieli szkół średnich, uczestniczyły w nim zaprzyjaźnione szkoły
z Czech COP Hronov i Jesenika, Zespół Szkół Zawodowych z Dzierżoniowa oraz drużyna z naszej szkoły. 1 miejsce tradycyjnie już zajął COP Hronov, który pokonał Jesenik. Nasza drużyna pokonując ZSZ Dzierżoniów zajęła 3 miejsce. Drużyna Zespołu Szkół Zawodowych wystąpiła w składzie Tadeusz Żurawski, Jerzy Barski, Ireneusz Furtak, Andrzej Hordyj, ks. Krzysztof Pełech, Grzegorz Raganowicz, Andrzej Stasiak oraz Grzegorz Szymczak.

19 stycznia - odbyła się studniówka klasy AIVa LZ wych. Teresa Kurzawa oraz VoTZ wych. Grażyna Warzecha w bielawskiej restauracji "Teatralna".

2 lutego - odbyła się studniówka klasy EIVa LZ wych. Genowefa Zaganiacz, NIVaLZ wych. Danuta Łuszczki oraz SIVaLZ wych. Barbara Ostrowska
w bielawskiej restauracji "Teatralna".

26 maja - 1 czerwca - wizyta młodzieży naszej szkoły w partnerskim mieście w Lingen. Wymiana była rewizytą odwiedzin z października 2001r. Młodzież miała okazję zobaczyć m. in. Morze Północne, więzienie oraz spotkać się z Burmistrzem Miasta Lingen.

31 sierpnia - po dziesięciu latach kierowania szkołą odszedł na emeryturę dyrektor mgr Tadeusz Żurawski oraz wicedyrektor mgr inż. Leszek Staszewski.

1 września - nowym dyrektorem szkoły została pani mgr Joanna Jaskmanicka - Wilkos, funkcję wicedyrektora objął mgr Ireneusz Rutowicz. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół w Bielawie.

14 października - z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Starosty Powiatowego otrzymał Ireneusz Furtak

17 października - w budynku PCKP otwarto Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, w uroczystości uczestniczyło wiele znamienitych gości m. in. kardynał Henryk Gulbinowicz, który dokonał poświęcenia nowych pieców i pomp cieplnych, prałat Stanisław Chomiak, przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Mirek, burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, pomysłodawca projektu Tadeusz Żurawski, przedstawicielka DBU, Piotr Wiśniowski, delegacje szkół partnerskich
z Lingen i Hronowa.

20 - 27 października - młodzież z naszej szkoły przebywała w szkole partnerskiej w Lingen pod opieką nauczycielek Teresy Kurzawy oraz Magdaleny Czajki. Uczniowie odwiedzili m. in. stocznię Meyer w Papenburgu, a mieszkali w domach swoich kolegów.

21 - 23 października - Jerzy Barski, Andrzej Stasiak oraz Grzegorz Błachut z ZS Bielawa wzięli udział w w szkoleniu na temat nowych technologii
w technice grzewczej w Lollar w Niemczech zorganizowanym przez firmę "Buderus"

24 października - w szkole po raz drugi gościł znany poeta Adam Lizakowski.

19 grudnia - z inicjatywy uczniów: Grzegorza Skałuby z kl. VbLH, Łukasza Wilczewskiego z kl. IVbLH , Olgi Spring z kl. IIImLT Zespołu Szkół w Bielawie przygotowano i wystawiono misterium wigilijne "Gdzie jest Betlejem?" dla mieszkańców bielawskiego Domu Opieki Społecznej. W przedstawieniu oprócz w/w uczniów brali udział również: Paweł Bobik, Rafał Wasiak, Adam Puch, Kamila Sochacka, Irmina Motyl, Przemysław Wójcik, Andrzej Klimczak, Kinga Kucharczyk, Rozalia Kruk i Justyna Opiela. Inscenizacja odbyła się 19 grudnia 2002 r. Opiekunami uczniów byli Pani Krystyna Kozłowska i Pan Andrzej Stasiak.

Rok 2003

11 stycznia - odbyła się studniówka klas: NIVaLZ wych. Agnieszka Nowakowska, VaTZ wych. Bartłomiej Świątek, VcTZ wych. Krystyna Kozłowska, GIVa LZ wych. Bogdan Horanin oraz SIVaLZ wych. Anna Pyziak. W tym roku młodzież bawiła się w Przerzeczynie Zdroju.

25 stycznia - odbyła się druga tegoroczna studniówka klas: VbLH wych. Beata Młynarska - Witek, oraz VoTZ wych. Magdalena Czajka. Bal studniówkowy odbył się w Dzierżoniowie w restauracji "Dama Pik".

23 kwietnia - reprezentacja nauczycieli naszej szkoły gościła w szkole partnerskiej w Hronowie, gdzie został rozegrany turniej siatkówki pomiędzy szkołami z Hronowa, Jesenika i Bielawy. Zespół Szkół z Bielawy wystąpił w składzie: Ireneusz Rutowicz, Ireneusz Furtak, Grzegorz Błachut, Elżbieta Michalik, Teresa Kurzawa, Grzegorz Szymczak, Andrzej Stasiak, Bartłomiej Świątek, Jerzy Barski.

3 - 7 czerwca - młodzież z partnerskich szkół z Lingen gościła w naszej szkole pod opieką H. Cloppenburga, A. Niemanna, A. Fillax oraz W. Buttera. W czasie kilku dniu uczniowie m. in. spotkali się z Burmistrzem Bielawy, zdobyli Wielką Sowę oraz zwiedzili Wrocław.

6 czerwca - Hans Cloppenburg nauczyciel z partnerskiej szkoły z Lingen otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawy m. in. za wkład oraz ogromne zaangażowanie w wymianę młodzieży, uzyskanie środków dla Szkoły Słonecznej.

18 - 21 czerwca - grupa nauczycieli Zespołu Szkół (J. Barski, H. Czarnacka, M. Czajka, I. Furtak, A. Nowakowska, I. Rutowicz, A. Stasiak, G. Szymczak, L. Staszewski) oraz PCKP w Bielawie (J. Torbus) gościła w partnerskim mieście Lingen z okazji 10 lecia współpracy partnerskiej.

31 sierpnia - na emeryturę przeszła długoletnia nauczycielka szkoły pani Grażyna Warzecha oraz pani Krystyna Kozłowska.

6 października - w bielawskim Liceum Ogólnokształcącym miała miejsce szczególna uroczystość, a mianowicie odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera 102. najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych Regionu Wałbrzyskiego. W gronie stypendystów jest uczennica Zespołu Szkół - Monika Krzyżanowska. W uroczystości udział wzięli m. in.: Stanisław Janik - wojewoda dolnośląski i Sylwester Urbański - dolnośląski kurator oświaty, dyrektorzy wydziałów oświaty starostw powiatowych, Zbigniew Dragan - przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy, burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

10 - 13 października - grupa nauczycieli z Lingen gościła w naszej szkole z okazji 10 lecia współpracy partnerskiej.

21 listopad - szkoła uzyskała dostęp do internetu DSL o prędkości 512 kbps.

3 grudnia - szkoła w ramach programu "Pracownia w każdej szkole ponadgimnazjalnej" otrzymała nowoczesną pracownię komputerową oraz centrum multimedialne.

Rok 2004

24 stycznia - odbyła się studniówka klas: VbLH wych. Maria Adamus, VoTZ wych. Elżbieta Michalik, IVm LT wych. Elwira Kłosowicz, IVks LT wych. Ewa Łoś, IVNM LZ wych. Danuta Łuszczek. Bal studniówkowy odbył się w Dzierżoniowie w restauracji "Dama Pik".

5 lutego - nauczyciele szkoły: Magdalena Czajka, Elwira Kłosowicz, Agnieszka Nowakowska oraz Zygmunt Wołek uzyskali awans na nauczyciela dyplomowanego.

18 lutego - odbyło się uroczyste otwarcie nowych pracowni komputerowych, Szkolnego Ośrodka Kariery oraz siłowni szkolnej. W uroczystości uczestniczyli liczni goście m. in. starosta Zbigniew Skowroński, dyrektor PUP w Dzierżoniowie Jerzy Bartoszyński, lider Klubu Pracy w Bielawie Barbara Dudek, komendant OHP w Dzierżoniowie Mieczysław Orawczak, ks. prałat Stanisław Chomiak.

11 - 12 maja - abiturienci naszej szkoły przystąpili do egzaminu dojrzałości po raz ostatni wg starych zasad.

31 sierpnia - na emeryturę przeszła długoletnia nauczycielka naszej szkoły Lidia Maciejczyk (była wicedyrektor szkoły), Wiesława Młynarska-Witek, Maria Łyżwa, Halina Czarnacka, ze szkoły odeszli Krzysztof Ramian oraz ks. Krzysztof Pełech.

1 września - w szkole otworzono pierwszą w Polsce klasę eksperymentalną Technikum Urządzeń Solarnych.

26 września - 3 października -- młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wymianie ze szkołą partnerską z Lingen. Rozpoczęto w ten sposób drugie dziesięciolecie współpracy partnerskiej między szkołami.

1 października - szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły z klasą".

21 listopad - szkoła uzyskała dostęp do internetu DSL o prędkości 512 kbps.

7, 8, 9 grudnia - ponad 100 uczniów klas trzecich przystąpiło do próbnej "Nowej Matury"

grudzień - ukazała się dotowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych publikacja pt. „Pancernym bohaterom”. Inicjatorem jej wydania był mgr Kazimierz Ostropolski, żołnierz I Korpusu Pancernego, który od wielu lat zachęca młodzież do wyrażania swojego patriotyzmu w formie poetyckiej. W książce ukazały się wiersze uczniów szkół z Bielawy i Dzierżoniowa, także i naszej. Karol Pasierb z klasy IV m LZ, który w tym roku ukończył szkołę w wierszu "Widziałem" i Paweł Przybyliński z klasy III el LP w wierszu "Wojna" przełożyli swoje odczucia związane z wojną na język poetycki, ukazując nam swoją wrażliwość i zdolności twórcze.

 

Rok 2005

28 stycznia - odbyła się po raz pierwszy studniówka nowych klas Liceum Profilowanego: IIIzi LP wych. Anna Mroczek, IIIet LP wych. Danuta Łuszczki, IIIel LP wych. Piotr Baczulis, IIImt LP wych. Katrzyna Bujnowska , IIIks LP wych. Małgorzata Greiner. Bal studniówkowy odbył się w Dzierżoniowie w restauracji "Dama Pik".

 

6 kwietnia - młodzież naszej szkoły uczestniczyła we Mszy Św. w kościele p. w. WNMP w Bielawie. Uczciła w ten sposób śmierć papieża Jana Pawła II.

31 sierpnia - na emeryturę odeszły ze szkoły mgr Ewa Łoś, mgr Krystyna Czekaj, mgr inż. Danuta Łuszczki, ze szkoły odeszli mgr Tomasz Bojanowski, mgr Jadwiga Rudnicka.

23 września - uroczyste przekazanie "Urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych".

 

Rok 2006

14 stycznia - odbył się w Restauracji "Teatralna" w Bielawie bal studniówkowy klas trzecich Liceum Profilowanego - klasy o profilu zarządzanie informacją - wychowawca Elżbieta Michalik, kształtowanie środowiska - Bartłomiej Świątek i eletrotechniczny - Agnieszka Nowakowska.

17 marca - Uczeń klasy III et LP Dawid Winiarczyk zajął I miejsce w XIII Konkursie Ortograficznym szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. W konkursie wzięło udział 49 uczestników.

sierpień - szkoła została zakwalifikowana do udziału w programie Socrates Comenius.

31 sierpnia - odeszli ze szkoły na emeryturę (na zdjęciu lewym) mgr Anna Mroczek - nauczycielka języka polskiego (dyrektor szkoły
w latach 1987-1992) oraz mgr inż. Zygmunt Wołek - nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych, mechanicznych (wicedyrektor szkoły w latach 2003-2005) odeszli ze szkoły (na zdjęciu prawym z kwiatami) mgr inż. Jerzy Barski - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych, Marek Gołębiowski - pedagog szkolny.

 

sierpień, wrzesień - remont dachu na budynku głównym.

 

29 września - uroczystość oddania do użytku stanowisk dydaktycznych zakupionych ze środków Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w ramach projektu "Słońcu naprzeciw".

 

20, 21 października - jubileusz 60 - lecia Szkoły.

 

18 listopada - w auli Zespołu Szkół w Bielawie uroczyście rozpoczęła się pierwsza edycja studiów podyplomowych „Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej”.

 

30 listopada - odszedł na emeryturę pan Piotr Baczulis. Przepracował w naszej szkole 23 lata od września 1983 roku, początkowo jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych, przez kilka lat jako dyrektor mechanicznych warsztatów szkolnych, a w ostatnio jako nauczyciel matematyki.

Rok 2007 r.

13 stycznia - odbył się w Restauracji "Teatralna" w Bielawie bal studniówkowy klas trzecich Liceum Profilowanego - klasy o profilu zarządzanie informacją - wychowawca Anna Pyziak, kształtowanie środowiska - Elwira Kłosowicz.

 

Poprawiony ( Sobota, 27 Październik 2012 10:25 )