ESIT - Wsparcie dla szkół

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia szkołom bezpładne wsparcie obejmujące:

Program rozwojowy polegający na wdrożeniu merytorycznych rozszerzeń programowych w obszarze kształcenia informatycznego oraz nawiązania długofalowej współpracy szkoły z konsorcjum realizującym program ESIT.

Program modernizacyjny, dot. procesów dydaktycznych i administracyjnych polegających odpowiednio na wdrożeniu platformy e-learning dla uzupełnienia metodyki nauczania oraz sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji w placówce wraz z przeszkoleniem kadr.

Program akredytacji szkoły przez Instytut EITCI w Brukseli prowadzący do utworzenia Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI.


ESIT - Wsparcie dla nauczycieli

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia nauczycielom bezpłatne wsparcie, w tym:

Szkolenia i doradztwo specjalistyczne w zakresie kierunków merytorycznej modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze informatycznym, a także wykorzystywania ICT dla wspierania procesów nauczania w trybie zdalnym.

Udział w seminariach i konferencjach zagranicznych ICT w ramach realizacji programu ESIT i współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI w Brukseli.

Program zawodowej certyfikacji informatycznej nauczycieli, wdrażany przez Instytut EITCI w Brukseli, umożliwiający wszystkim nauczycielom szkoły otrzymanie europejskich certyfikatów informatycznych, dokumentujących odpowiedni w procesach nauczania poziom kompetencji informatycznych.


ESIT - Wsparcie dla uczniów

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia uczniom bezpłatne wsparcie obejmujące:

Nadanie międzynarodowych, zawodowych certyfikatów informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli po ukończeniu specjalnego szkolenia e-learning  (realiizowanego jako zajęcia pozalekcyjne w Internecie na platformie e-learing programu ESIT).

Udział w praktykach zawodowych i stażach informatycznych w firmie IT w trybie telepracy przy wyposażeniu w służbowe komputery przenośnie.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów w trybie zdalnym on-line w serwisie internetowym programu ESIT


[Powrót]

Poprawiony ( Poniedziałek, 19 Styczeń 2015 21:56 )